ביטוח סיעודי חברות הביטוח והכסף שביניהם

חברות הביטוח המבטחות בביטוח סיעודי פרטי קובעות את פרמיות התשלום לכול מבוטח לרוב על פי גילו, מצב בריאותו ולמשך השנים בהם נרכשת הפוליסה.  התשלום בגין פוליסה זו הוא פרטי על ידי כול מבוטח, חוזה הביטוח הינו חוזה אישי בין הפרט לחברת הביטוח ואינו קצוב בזמן. בביטוח סיעודי קבוצתי הביטוח נעשה לקבוצה מסוימת של אנשים במחיר…