זכויות וחובות עובד מעביד

זכויות וחובות עובד מעביד

מאת עורכת דין סיגלית רפאלוב – דיני עבודה זכויות וחובות עובד מעביד נוצרים “על הנייר” מכוח חוזה עבודה אשר אמור להגדיר את אופי ההתקשרות, החובות והזכויות וכמובן התנאים. לכאורה פשוט: בעל עסק בוחר את העובד, חותם עמו על הסכם ומשלם את שכרו תמורת העבודה שיבצע העובד. אלא, שכמו בכל מערכת יחסים בין בני אדם, לעתים…

פיטורים שלא כדין

פיטורים שלא כדין

מאת עורכת דין סיגלית רפאלוב – דיני עבודה מערכת היחסים העסקית בין עובד למעביד מעוגנת בחקיקה רחבה. בעוד שזכותו של מעסיק לפטר את העובד, חובתו של אותו מעסיק לפעול בדיוק כפי שקבע המחוקק במצבים אלה. מכאן, במידה ואותו עובד שעבודתו הופסקה סבור, כי מדובר במצב של פיטורים של כדין – ללא כל נימוק ענייני או…