תאונת עבודה מחלת עבודה והמיקרוטראומה שביניהם

כול עובד במדינת ישראל מבוטח במסגרת עבודתו בביטוח המכסה תאונות עבודה. הביטוח נעשה דרך המוסד לביטוח לאומי ומשולם על ידי המעסיק. תאונת עבודה ומחלת עבודה מוגדרים בחוק לביטוח לאומי כפגיעה גופנית או/ו נפשית בעובד כתוצאה מעבודתו. פגיעת עבודה כתוצאה מתאונת עבודה נגרמת בזמן העבודה או בדרך לעבודה או חזרה ממנה. הפגיעה מתרחשת בנקודת זמן ספציפית תוך…