תאונת עבודה מחלת עבודה והמיקרוטראומה שביניהם

כול עובד במדינת ישראל מבוטח במסגרת עבודתו בביטוח המכסה תאונות עבודה. הביטוח נעשה דרך המוסד לביטוח לאומי ומשולם על ידי המעסיק. תאונת עבודה ומחלת עבודה מוגדרים בחוק לביטוח לאומי כפגיעה גופנית או/ו נפשית בעובד כתוצאה מעבודתו. פגיעת עבודה כתוצאה מתאונת עבודה נגרמת בזמן העבודה או בדרך לעבודה או חזרה ממנה. הפגיעה מתרחשת בנקודת זמן ספציפית תוך…

ביטוח סיעודי חברות הביטוח והכסף שביניהם

חברות הביטוח המבטחות בביטוח סיעודי פרטי קובעות את פרמיות התשלום לכול מבוטח לרוב על פי גילו, מצב בריאותו ולמשך השנים בהם נרכשת הפוליסה.  התשלום בגין פוליסה זו הוא פרטי על ידי כול מבוטח, חוזה הביטוח הינו חוזה אישי בין הפרט לחברת הביטוח ואינו קצוב בזמן. בביטוח סיעודי קבוצתי הביטוח נעשה לקבוצה מסוימת של אנשים במחיר…