דיני משפחה מגמות בפסיקה

דיני המשפחה בישראל כוללים סוגיות משפטיות רבות, מזונות, גירושין, מדור, הסכמי גירושין, הסדרי ראיה,משמורת, המשפיעות על היחידים בתא המשפחתי המתפרק. בעת פירוק התא המשפחתי מתייצבים לרוב האב והאם זה נגד זו עד בכול האמצעים העומדים לרשותם כאילו לא היו בני זוג אשר חלקו ביניהם את חייהם. כאשר לבני הזוג המתגרשים ישנם ילדים המחלוקות מתעצמות כאשר…